Geplaatst door Jessica de Leeuw

Jessica de Leeuw

Mijn drijfveren: diversiteit, uitdagingen, inspelen op veranderingen, het samen met de klant realiseren van doelstellingen/toegevoegde waarde.